Financieel

Bronnen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  1. subsidies en andere bijdragen;
  2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  3. alle andere verkrijgingen en baten.

ANBI-status

​De Stichting Innovatie en Onderzoek Reumatologie heeft de ANBI-status verkregen als een algemeen nut beogende instelling. Bestuurders en/of leden van de Raad van Toezicht krijgen conform de regels geen bezoldiging doch uitsluitend vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld wat niet bovenmatig is.

Financiële gegevens

Jaarverslag