Donaties

​Donateurs van de Stichting Reumazorg Friesland kunnen vanwege de ANBI-status gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven of schenkingen. Algemene donaties en legaten zijn welkom. Sponsoring met tegenprestatie zoals vermelding op onze website is ook mogelijk. Graag komen we met u in contact om meer uitleg te geven (info@reumazorgfriesland.nl).