Home

Welkom bij Stichting Innovatie en Onderzoek Reumatologie.

De Stichting heeft tot doel:

  1. het stimuleren, ondersteunen en ten uitvoer brengen van innovatie en kwaliteitsverbetering in de medische en paramedische zorg op het gebied van het bewegingsapparaat en reumatologische aandoeningen in het bijzonder;
  2. het stimuleren, ondersteunen en ten uitvoer brengen van wetenschappelijk onderzoek;
  3. het verwerven en beheren van financiële middelen ten behoeve van de onder 1. en 2. gemelde doelstellingen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.