Over Stichting Innovatie en Onderzoek Reumatologie

De stichting is 25 september 2015 opgericht als de Stichting Reumazorg Friesland en per 1 januari 2017 verder gegaan onder de naam Stichting Innovatie en Onderzoek Reumatologie en heeft tot doel

  1. het stimuleren, ondersteunen en ten uitvoer brengen van innovatie en kwaliteitsverbetering in de medische en paramedische zorg op het gebied van het bewegingsapparaat en reumatologische aandoeningen in het bijzonder;
  2. het stimuleren, ondersteunen en ten uitvoer brengen van wetenschappelijk onderzoek in en met data van het samenwerkingsverband van de huidige maatschappen reumatologie Friesland;
  3. het verwerven en beheren van financiële middelen ten behoeve van de onder 1. en 2. gemelde doelstellingen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.